Search
Archives

Zoetermeer is een voormalige groeistad. Op 27 maart 1962 viel de beslissing het dorpje Zoetermeer aan te wijzen als groeikern met als doel uit te groeien tot een stad van meer dan 100.000 inwoners. Groeikernen zijn een bijzonder fenomeen. Er zijn er slechts vijftien van in Nederland. Zoetermeer is de oudste. De groei was spectaculair en dat heeft een prachtige staalkaart van architectuur en stedenbouw opgeleverd. En temidden hiervan is de oude dorpskern als een klein juweel vol monumenten bewaard gebleven.

Het Architectuurplatform Zoetermeer spant zich in om de bijzondere ontstaansgeschiedenis van het 1.000 jaar oude dorpje naar ‘new town’ onder de aandacht te brengen. 

 

Zoetermeer